Kennisbank
123-webhost > Kennisbank overzicht

Zoeken:


Hoe blokkeer ik een ip-adres op mijn website?

Antwoord

Wil u één of meerdere ip-adressen de toegang tot uw website of tot een bepaalde map ontzeggen? Door een aantal regels code toe te voegen in het .htaccess bestand in de rootmap (meestal de map public_html) van uw website kan u de toegang beperken.

Om één bepaald ip-adres te blokkeren voegt u onderstaande regels toe aan het .htaccess-bestand van uw website:

<RequireAll>
Require all granted
Require not ip 123.45.56.89
</RequireAll>

In dit voorbeeld heeft iedereen toegang tot de website behalve het ip-adres 123.45.56.89. Per ip-adres dat u wil blokkeren voegt u een regel 'Require not ip' toe:

<RequireAll>
Require all granted
Require not ip 123.45.56.89
Require not ip 83.90.12.8
Require not ip 62.70.59.90
</RequireAll>

Het is ook mogelijk om iedereen te blokkeren, behalve uw eigen ip-adres. In dat geval gebruikt u onderstaande regels:

<RequireAll>
Require all denied
Require ip 123.45.56.89
</RequireAll>

In dit voorbeeld heeft niemand toegang tot de website behalve het ip-adres 123.45.56.89.

Wil u het ip-adres enkel de toegang tot een bepaalde map ontzeggen, dan plaatst u het .htaccess-bestand met de bovenstaande regels in de betreffende map in plaats van in de rootmap van uw website.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 198
Categorie: Servers en sitebeheer
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (4)

 
« Ga terugAlgemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | Prijzen in euro en exclusief btw tenzij anders vermeld.